Thông báo niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2020

04-02-2021 16:01

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9591

Tổng truy cập: 47489

PHƯỜNG QUANG VINH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 225 đường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Quang Vinh. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3844.410
  • quangvinh@thainguyencity.gov.vn